MIS

MIS je firma koja proizvodi široku paletu implantata sa oštrim rubovima na navojima, zatim suprastruktura koje idu na implantate ovisno o indikaciji i raznih alata i kompleta koje se koriste u implantologiji. Naravno i mi ih koristimo u implantologiji.