Stomatologija

Osnova svakog zahvata je prvi pregled i pravilno postavljanje dijagnoze, tek nakon toga može se odrediti prava terapija. Nekada može biti samo jedna terapija koja je najbolja, a nekada pacijent može birati između više vrsta terapija ovisno o njegovoj želji i financijskim mogućnostima.

Rentgenska dijagnostika i intraoralna kamera su neka od pomoćnih sredstava za što precizniju i lakšu dijagnozu.

Definitvno najjača grana naše ordinacije je estetska stomatologija. Najmanje zbog trenda, a najviše zbog zadržavanje što više zdravog zubnog tkiva i na taj način produljivanja trajnosti samih zubi.

Za što harmoničniji osmijeh nudimo usluge direktnih kompozitnih ljuskica-veneera koje se izrađuju direktno u ordinaciji slojevanjem više boja samog kompozita, zatim indirektnih keramičkih ljuskica-veneera izrađenih  od press ili čiste (feldspathic) keramike sa brušenjem zuba ili bez brušenja.

Također nudimo usluge izrade punih krunica i mostova od cirkona, pune keramike, metalkeramike i kompozita,  inlaye i onlaye od istih materijala.

Dentalna protetika djelomično spada i pod estetsku stomatologiju jer se tako nadomješta gubitak zubnog tkiva i samih zubi u frontalnoj regiji.

Dentalna protetika se dijeli na fiksnu i mobilnu. Pod fiksnu protetiku spadaju radovi koji se trajno fiksiraju cementom i ne mogu se skidati kao krunice i mostovi. U našoj ordinaciji nudimo krunice i mostove od cirkona, keramike, metalkeramike i kompozita.

Mobilna protetika obuhvaća radove koji se skidaju i tu spadaju wironit proteze i akrilatne proteze bilo djelomične ili totalne. Nudimo mogučnost izrade individualnih proteza izrađenih od kvalitetnijih zubi i individualne gingive.

Ono što posebno moramo izdvojiti  je garancija na protetske radove koji se skeniraju i kao takvi šalju u Njemačku odakle se vraća precizno napravljeni  individualni rad. Garancije su ovisno o materijalu samog protetskog rada, na metal 10 godina, a na cirkon 20 godina.

Nadomještanje nedostatka zuba ili zubi moguće je umetanjem implantata. U našoj ordinaciji u suradnji s eminentnim profesorima zagrebačkog Stomatološkog fakulteta nudimo uslugu postavljanja najkvalitetnijih implantata (Nobel, Strumman).

Izdvajamo i metodu posebno interesantnu bezubim pacijentima gdje se na četiri implantata izrađuje suprastruktura svih zubi posebnom tehnologijom I-BRIDGE.

Metodom I-BRIDGE preciznim skeniranjem kompjuterski se izrađuje suprastruktura (cirkonska ili metalna) na koju se individualno u laboratoriju izrađuju cirkonski ili keramički zubi.

Garancija na suprastrukturu izrađenu I-BRIDGE metodom je 20 godina. Pacijent također dobiva knjižicu sa osnovnim podacima i garancijom.

Endodoncija je jedna od  najznačajnijih grana stomatologije jer spašava zub od ekstrakcije i produljuje njegov vijek trajanja.

Osim klasične ručne metode u našoj ordinaciji obavezno se koristi i strojna, puno jednostavnija metoda. Strojnom endodoncijom se smanjuje mogućnost širenja infekcije u područje vrha korjena (periapikalno) i neuspjeh sanacije sveden je na minimum. U jednoj posjeti je gotov čitav postupak i to sasvim bezbolno .

Parodontologija se bavi liječenjem potpornih struktura zuba-parodonta.

Higijena i redovito održavanje preduvjet su zdravog parodonta. Redovito održavanje podrazumijeva kontrole svakih 6 mjeseci, ultrazvučno čiščenje zubnih naslaga (kamenca) i pjeskarenje površina zubi. Uz to obavezna je edukacija pacijenta kako pravilno četkati zube, kojim četkicama i kako koristiti zubni konac.

Kod uznapredovalih parodontnih bolesti (gingivitisa i parodontoze) koristimo usluge specijalista parodontologije.

Oralna kirurgija obuhvaća najčešće ekstrakcije (vađenje) zubi, ali i razne vrste operativnih zahvata, apikotomija, uklanjanja cisti, izvlačenja impaktiranih zubi, podizanje sinusa, nadomještanje kosti, alveotomija pa i implantologija.

Ortodoncija je specijalistička grana i naravno specijalist ortodoncije u našoj ordinaciji vrši sve moguće vrste terapija. Najčešća vrsta ortodonske terapije je fiksna ortodoncija, njom se najsuvremenijim metodama može riješiti svaki problem pacijentima svake dobi i svih zanimanja.

Ovisno o indikacijama izabire se najbolja i najefikasnija terapija individualno za svakog pacijenta.

Dječju stomatologiju treba vrlo ozbiljno shvatiti i uložiti jako puno truda i vremena za najmanje pacijente. Ako im se pristupi na pravi načini i budu zadovoljni oni postaju naši redoviti pacijenti. Povjerenje je najbitnije kod malih pacijenata.

Mliječni zubi se isto liječe kao i trajni, stvara se navika odlaska stomatologu, uči se pravilnoj higijeni i vrši se prevencija.

Preporučena dob prvog posjeta stomatologu je sa otprilike dvije godine starosti djeteta.