Predavanja i tečajevi

2011. godine:
„Kongres Dentalne medicine”- Hvar
„Student Summer Camp”- EDSA- Zadar
„DM- Days”- Beograd, Srbija
2012. godine:
„Stomatologija danas”- Split
„Sportske igre”- Poreč
„Dentex”- Zagreb
„Student Summer Camp”- EDSA- Split
„Turkish Dealer Event”- Antalya, Turska
„DM- Days”- Beograd, Srbija
2013. godine:
„Brušenje na stepenicu”- teoretski i radni tečaj- Skopje, Makedonija
Zubotehnička škola Zagreb- „Konzervativa”
Zubotehnička škola Zagreb- „Protetika”
„Kongres doktora Dentalne medicine Albanije”- Tirana, Albanija
„Stomatologija danas”- Split
„Proljeće u Slavoniji”- Osijek
„Student Summer Camp”- EDSA- Dubrovnik
„Dental Exibition”- Budimpešta, Mađarska
2014. godine:
EDSA-International Students Summer Camp, predavanje
Thessaloniki, predavanje „Veneers“
Quintessence, predavanje i radni tečaj, „Direktne i indirektne ljuskice“
Predavanje i rad uživo na pacijentu, Banja Luka, „Keramičke ljuskice“
Predavanje na privatnom Stomatološkom fakultetu u Štipu, Makedonija, „Slojevito postavljanje kompozita“
2015. godine:
Stomatologija danas, Split, „Kompoziti vs keramika“
Quintessence, predavanje i radni tečaj, „Direktne i indirektne ljuskice“
2016. godine:
Predavanje i radni tečaj Kupres, „Direktne i indirektne ljuskice“
ESCD Study Club Serbia, predavanje, „Sve o kompozitima“
2017 godine:
Predavanje i tečaj Mostar, „Sve što trebate znati o kompozitima“
Predavanje i tečaj Sanitaria, Zagreb, „Direktne i indirektne ljuskice“
Internacionalni kongres studenata Ljubljana, „Tehnike otiskivanja“
ESCD Study Club Croatia, predavanje, „Sve što trebate znati o kompozitima u fronti“