Predavanja i tečajevi

2011. godina:

• “Kongres Dentalne medicine”- Hvar, Hrvatska
• “Student Summer Camp”- EDSA- Zadar, Hrvatska
• “DM- Days”- Beograd, Srbija

2012. godina:

• “Stomatologija danas”- Split, Hrvatska
• “Sportske igre”- Poreč, Hrvatska
• “Dentex”- Zagreb, Hrvatska
• “Student Summer Camp”- EDSA- Split, Hrvatska
• “Turkish Dealer Event”- Antalya, Turska
• “DM- Days”- Beograd, Srbija

2013. godina:

• Teoretski i radni tečaj: “Brušenje na stepenicu”- Skoplje, Makedonija
• Zubotehnička škola Zagreb – “Konzervativa”, Zagreb, Hrvatska
• Zubotehnička škola Zagreb – “Protetika”, Zagreb, Hrvatska
• Kongres doktora Dentalne medicine Albanije – Tirana, Albanija
• “Stomatologija danas”- Split, Hrvatska
• “Proljeće u Slavoniji”- Osijek, Hrvatska
• “Student Summer Camp”- EDSA, Dubrovnik, Hrvatska
• “Dental Exibition”- Budimpešta, Mađarska

2014. godina:

• EDSA-International Students Summer Camp
• Predavanje: “Veneers”- Thessaloniki, Grčka
• Predavanje i radni tečaj: “Direktne i indirektne ljuskice”, Quintessence, Zagreb, Hrvatska
• Predavanje: “Keramičke ljuskice” i rad uživo na pacijentu, Banja Luka, BiH
• Predavanje na privatnom Stomatološkom fakultetu: “Slojevito postavljanje kompozita” – Štip, Makedonija

Vik Dental Dental Office Tina

2015. godina:

•Stomatologija danas: “Kompoziti vs. keramika”, Split, Hrvatska
• Predavanje i radni tečaj: “Direktne i indirektne ljuskice”, Quintessence, Zagreb, Hrvatska

2016. godine:

• Predavanje i radni tečaj: “Direktne i indirektne ljuskice”, Kupres, BiH
• ESCD Study Club Serbia, predavanje: “Sve o kompozitima”, Beograd, Srbija

2017 godina:

• Predavanje i radni tečaj: “Sve što trebate znati o kompozitima”, Beograd, Srbija
• Predavanje i radni tečaj: “Direktne i indirektne ljuskice”, Sanitaria Dental, Zagreb, Hrvatska
• Internacionalni kongres studenata Ljubljana: “Tehnike otiskivanja”, Ljubljana, Slovenija
ESCD Study Club Croatia, Predavanje: “Sve što trebate znati o kompozitima u fronti”, Zagreb, Hrvatska
• Predavanje: “Dilema suvremene estetike – kompozit ili ljuskica“, Sanitaria Dental BH , Mostar, BiH
• Predavanje: Charisma Diamond, Kulzer u suradnji s Vik Dental Makedonija & Dental Kraft PZ, Skoplje, Makedonija
• Radni tečaj u organizaciji stomatološke tvrtke Koslabora, Emerald hotel, Priština, Kosovo
• Radni tečaj u suradnji sa stomatološkom ordinacijom “Sheri dent”, Skoplje, Makedonija
• Radni tečaj “Prodent”, Ljubljana, Slovenija
• Radni tečaj: Charisma Diamond i Topaz, Kulzer u suradnji s Vik Dental Makedonija, PZU “KiD Zunica” i PZU “IN DENT FAMILY DENTAL, Skoplje, Makedonija
• Predavanje: “Otisni materijali”, Banja Luka, BiH

2018 godina:

• Kongres ESCD Study club BiH – Ilidža, BiH
• Radni tečaj: Kulzer u suradnji s Vik Dental i Dent Artist, Skoplje, Makedonija
• Radni tečaj u suradnji s Dental centrom Pop-Ristovi, Gevgelija, Makedonija
• Tečaj: “Keramičke ljuskice od A do Ž” u suorganizaciji s Sanitaria Dental, Zagreb, Hrvatska
 Edelweiss Dentistry i Maicco d.o.o., Wolfurt, Voraelberg, Austrija
• Predavanje: “Kompozitne i keramičke ljuskice” Kulzer u suradnji s Dental centar POP Ristovski iz Makedonije, Zagreb, Hrvatska
• Tečaj: “Metode brušenja i tehnike otiskivanja” u suradnji s Edukacijski centar Sanitaria Dental, Zagreb, Hrvatska
• Radni tečaj: Charisma Diamond – Kulzer u suradnji s Vik Dental Makedonija i Art Dental, Skoplje, Makedonija
• Radni tečaj: Charisma Diamond – Kulzer u suradnji s Sanitaria Dental BH, Mostar, BiH

stomatološki radni tečajevi Dental Office Tina

2019. godina

• Radni tečaj: Kulzer u suradnji s Vik Dental, Skoplje, Makedonija
• Edelweiss dentistry: Edelweiss direktne ljuskice, Zagreb, Hrvatska
• Predavanje: “Metode brušenja tehnikom otiska adicionim silikonom za metal keramiku i cirkone” i “Preparacija zuba i metode tehnike otiska adicionim silikonom za izradu keramičkih ljuskica”, Podgorica, Crna Gora
• Radni tečaj: Charisma Topaz , Kulter u suradnj s Vik Dental i PZU Apolonija-Stip, Štip, Makedonija
• Kongres ESCD Makedonija ( MAAD)– Key strategies in Estetic Dentistry
• Kongres ESCD Study Club Serbia 4.0., Beograd, Srbija
• Predavanje: “Keramičke ljuskice od A do Z”, Mostar, BiH
• Kongres ESCD Connections, St. Petersburg – 16th Annual Meeting, St. Petersburg, Rusija
• Kongres stomatologa Srbije, UESS: Udruženje za estetsku stomatologiju Srbije – Sinergija 2.0., Beograd, Srbija
• Ispitivanje i evaluacija novog materijala: Oxasil, Kulzer sjedište, Hanau, Njemačka
• Radni tečaj Charisma i Gluma Bonda, Vik Dental Makedonija, Skoplje, Makedonija
• Stručni skup o estetskoj medicini ESTETICA DEMIK na temu primjene novih tehnologija i metoda poput botoxa, dermalnih filera, lasera i ultrazvuka, Zagreb, Hrvatska

dr. Tina Vukičević

2020. godina

• Edelweiss Dentistry: Edelweiss direktne ljuskice, Zagreb, Hrvatska
• ESCD Study club Croatia, Zagreb, Hrvatska

2021. godina

• Radni tečaj – Kulzer u suradnji s Vik Dental i Centar for Aesthetic Dentistry and Dental Health “DR.BLAGOEVSKI” + Kulzer Adriatic, Skoplje, Makedonija
• Kongres ESCD Athens – Esthethic Foundations, Atena, Grčka
• Tečaj: Estetska medicina – Top Quality Group, Citta di Castello, Italija

2022. godina

• Metode brušenja i tehnike otiskivanja, Kulzer u suradnji s edukacijskim centrom Dental Grupa, Zagreb, Hrvatska
• Gost predavač na jubilarnim 50-im danima stomatologije, Topoľčany, Slovačka
• Radni tečaj: Metode brušenja i tehnike otiskivanja, Kulzer u suradnji s Vik Dental Makedonija i Duo Dentom, Skoplje, Makedonija
• Radnji tečaj: Izrada kompozitnih ljuskica uživo na pacijentu, Kulzer u suradnji s Vik Dental Makedonija, Skoplje, Makedonija
• Predstavljanje novog Kulzerovog materijala: Charisma Bulk Flow One distributerima iz Adriatic regije, Sveti Martin na Muri
• Radni tečaj i predavanje: “Kompozitne ljuskice u estetskoj zoni”, Kulzer u suradnji s edukacijskim centrom Dental Grupa, Zagreb, Hrvatska

tečajevi i predavanja Dr. Tina Vukičević

2023. godina

• Predavanje i radni tečaj: Primjena kompozitnih materijala u estetskoj zoni – direktne kompozitne ljuskice i restauracija III. klase, Kulzer u suradnji s AMD group (Asian Medical Depot group), Almaty & Astana, Kazahstan
• Metode brušenja i tehnike otiskivanja, Kulzer u suradnji s Sanitaria Dental BH, Banja Luka, BiH
• Predavanje i radni tečaj: Direktne kompozitne ljuskice u estetskoj zoni, III. klasa i tekući kompozit u stražnjoj regiji, Kulzer Adiatic u suradnji s Maico d.o.o., Varaždin, Hrvatska
• Radnji tečaj: Izrada kompozitnih ljuskica uživo na pacijentu, Kulzer u suradnji s Vik Dental Makedonija, Skoplje i Veles, Makedonija
• Predavanje i radni tečaj: Metode brušenja i tehnike otiskivanja A silikonima, Kulzer u suradnji s Dental Medical Grupom, Subotica, Srbija
• Predavanje i radni tečaj: Estetska zona – direktne kompozitne ljuskice i Bulk Flow kompozit u stražnjoj regiji, Kulzer u suradnji s Dental Grupom, Zagreb, Hrvatska