Congress list

2011. godine:
“Kongres Dentalne medicine” – Hvar
“Student Summer Camp”- EDSA – Zadar
“DM- Days” – Beograd, Srbija

2012. godine:
“Stomatologija danas” – Split
“Sportske igre” – Porec
“Dentex” – Zagreb
“Student Summer Camp”- EDSA- Split
“Turkish Dealer Event”- Antalya, Turska
“DM- Days”- Beograd, Srbija

2013. godine:
“Brušenje na stepenicu”- teoretski i radni tečaj – Skopje, Makedonija
“Konzervativa” – Zubotehnička škola Zagreb
“Protetika” – Zubotehnička škola Zagreb
“Kongres doktora Dentalne medicine Albanije”- Tirana, Albanija
“Stomatologija danas”- Split
“Proljeće u Slavoniji”- Osijek
“Student Summer Camp” – EDSA- Dubrovnik
“Dental Exibition”- Budimpešta, Mađarska

2014. godine:
EDSA-International Students Summer Camp, predavanje
Thessaloniki, predavanje – “Veneers”
Quintessence, predavanje i radni tečaj, “Direktne i indirektne ljuskice”
Predavanje i rad uživo na pacijentu, Banja Luka, “Keramičke ljuskice”
Predavanje na privatnom Stomatološkom fakultetu u Štipu, Makedonija, “Slojevito postavljanje kompozita”

2015. godine:
Stomatologija danas, Split, “Kompoziti vs keramika”
Quintessence, predavanje i radni tečaj, “Direktne i indirektne ljuskice”

2016. godine:
Predavanje i radni tečaj Kupres, “Direktne i indirektne ljuskice”